Filmprojekt Gellerup

Filmprojekt Gellerup er et aktiverings- og uddannelsesforløb for ledige, som gerne vil videreuddanne sig eller arbejde inden for medieverdenen. På Filmprojekt Gellerup har du mulighed for at arbejde individuelt eller i grupper med følgende fagområder:

 • Journalistisk research og interview
 • Tilrettelæggelse af produktioner 
 • Kamera- og redigeringsteknik
 • Storyboard og manuskript
 • Lyd-, lys- og studieopsætning
 • Flerkamera- og ENG-produktioner
 • Studievært og speak
 • Grafik og effekter
 • Reportage, kortfilm og musikvideo m.m.

 

Hvordan starter jeg?

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Filmprojekt Gellerup eller din sagsbehandler. Hvis din sagsbehandler finder forløbet relevant for dig, kan du få det finansieret af kommunen. Der er løbende optag på Filmprojekt Gellerup, og du er altid velkommen til at kigge forbi og få mere information og en rundvisning. Et forløb varer 3 måneder, men kan forlænges i op til 12 måneder efter aftale med dig og din sagsbehandler.

 

Hvor og hvornår foregår det?

Filmprojekt Gellerup har undervisningslokaler og redigerings- og studiefaciliteter på Fredens Torv 3a.

Arbejdstiden er kl. 9-15 hver dag, men med mulighed for fleksible rammer ved særlige aftaler.

Dagen starter med et fælles redaktionsmøde, hvor igangværende og nye produktioner bliver drøftet og idéer fremlægges.

 

Filmprojektets formål og baggrund

Formålet med Filmprojekt Gellerup er dels at aktivere og uddanne unge ledige, og dels at formidle spændende historier fra Gellerup-bydelen og Aarhus i øvrigt.

Filmprojekt Gellerup er et tilbud under Jobcenter Aarhus, Job og Uddannelse.

Det interne forløb efterfølges evt. af en virksomhedspraktik, der ikke nødvendigvis er indenfor medieverdenen, men indenfor den branche, som vurderes egnet til det videre udviklingsforløb.

 

Målsætninger:

Der er fokus på udviklingen af personlige, sociale og faglige kompetencer.

 1. opnå viden og kendskab til arbejdsmarkedet og hvad det vil sige at være på arbejdsmarkedet.
 2. oparbejde ressourcer og tro på egne muligheder.
 3. oparbejde motivation for at påbegynde uddannelse.
 4. opnå viden og kendskab til konkrete jobs og brancheområder samt viden om hvilke uddannelser, der er nødvendige for at bestride bestemte jobs.

 

Filmprojekt Gellerup tilbyde hjælp i forbindelse med optagelser af instruktionsvideoer, små oplæg, møder  og andre opgaver.

Filmprojekt Gellerup kan også levere storskærmsløsninger til store og små begivenheder.

Har du flere spørgsmål, så kontakt Tinna Boesdal på telefon 4187 4757

 

Læs desuden denne artikel om projektet: 

http://skraeppebladet.dk/blad/2011-01/artikler/filmprojekt-for-unge-i-gellerup/

I samarbejde med FO-Aarhus