Retningslinjer for Fredens Torv 3A

Affald

Der er en fælles ordning for erhvervsaffald rettet mod de containere som er i gården ved Marius Pedersen. Så dem kan lejere bruge. Kontakt vores pedel Selahattin Uslu på tlf. 21 99 70 58 for at få anvist konkret container, hvor I må smide affald.
Hvis lejere en gang imellem har større mængder affald, skal man selv bortskaffe dette.

Tonerpatroner fra laserprintere og kopimaskiner (hvis det er klassificeret som miljøskadeligt) samt batterier og andet miljøfarligt affald skaffer lejere sig selv af med på legal vis (på genbrugsstationer).

Arbejdsmiljø

ArbejdsPladsVurderingen (APV) kan ses på hjemmesiden www.fo-aarhus.dk
På chefsekretær Inge Madsens kontor i Frederiksgade 78C, 1. sal, er en mappe tilgængelig med oplysninger om FO-Aarhus', Daghøjskolen Gimles og Fonden Ryesgade 7's tiltag vedr. arbejdsmiljø.

Busforbindelse mv.

Både banegård, rutebilstation, letbanestoppested og busstoppested er inden for gåafstand.

Flugtveje og brandsikkerhed

Orienter dig om flugtveje allerede første gang, du er i lokalerne.
Gangarealer og trappeafsatser må aldrig bruges til opmagasinering af ting og sager.

Forsikringer

Lejere af kontorhotel skal selv sørge for at egne ejendele er forsikret. Udlejers forsikring dækker ikke andres ejendom.

Vær opmærksom på at ingen forsikring dækker, hvis der stjæles ting fra et ulåst rum og der ikke gøres anskrig i gerningsøjeblikket. Dvs. pas på tasker, punge, frakker, bærbare computere og andre løse genstande. Lås altid døren, når du forlader dit kontor.

Ved misligholdelse og skader på bygning, lokaler og inventar, vil erstatningskrav blive gjort gældende over for lejer.

Fælleskab

Lejere i kontorhotellet er velkomne til at melde sig til julefrokost og andre fester, der måtte arrangeres i Daghøjskolen Gimles og FO-Aarhus' regi.
Desuden er lejerne velkomne til at trække på husets medarbejdere med hensyn til deres viden, ekspertise og kontakter.
Lejere af kontorhotel får tilsendt FO-Aarhus' interne nyhedsbrev hver 14. dag, medmindre man framelder det.

Internet/EDB

Kablet eller trådløst internet følger med i lejen af kontorhotel og består af direkte adgang til internettet uden firewall, sikkerhed eller begrænsninger. Hvis der er internet stik i lokalet, vil der altid blive koblet op til dette og ikke til trådløst. De enkelte lokaler kobles direkte op til kabelstik. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til FO-Aarhus' edb-medarbejder André Lynard på tlf. 28 49 96 46.

FO-byen Øst har egen hjemmeside: oest.fo-byen.dk

På Daghøjskolen Gimles hjemmeside gimle.eu kan man læse om skolens undervisning inkl. linjen: Potemkin Film.

På FO-Aarhus’ hjemmeside: www.fo-aarhus.dk findes f.eks. en liste over administrative medarbejdere samt bestyrelsesmedlemmer i FO-Aarhus.

Lejere af kontorhotel er selv ansvarlig for deres egen backup og edb-sikkerhed i form af firewall m.v.

Kantine

Der findes køkken og spisepladser i kælderen, som lejerne har adgang til og deler. Hvis man har ting/madvarer, som man ikke ønsker andre får adgang til, skal de selvfølgelig ikke anbringes i ulåste køkkenskabe. Skriv navn på madvarer i køleskab.

Kopimaskine

Der forefindes 1 stor kopimaskine på Fredens Torv 3A, som benyttes af Daghøjskolen Gimle. Har man behov for at købe kopier, kontaktes Sune Liltorp fra Potemkin på kontor@potemkinfilm.dk eller 22 20 49 64.
NB. Lejer sørger selv for alm. printer til direkte udskrift fra computer.

Misbrugspolitik

I FO-byen har vi en flad struktur og vores ledelsesform er ”den lærende organisation”. Det stiller store krav om at vi alle er bærere af flg. egenskaber:

 • selvstændighed
 • initiativ
 • samarbejdsevne
 • åbenhed

Oven i de faglige kvalifikationer kommer altså i væsentlig grad sociale kvalifikationer.

At snakke om alkohol er en øvelse i åbenhed og i at være bevidste om hvilke redskaber vi kan bruge hvis en af os får problemer, i dette tilfælde med alkohol. Det er åbenlyst at resultatet kan overføres til andre problemer.

Alkohol og arbejdsplads er heldigvis ikke længere det tabuemne, det hidtil har været. Grunden er nok at et stigende antal arbejdspladser vælger at række medarbejdere en hjælpende hånd, i stedet for at give dem en fyreseddel.

Ved at indføre en aktiv og bevidst alkoholpolitik kan FO-Aarhus med forholdsvis enkle midler forebygge og håndtere alkoholproblemer…..uden at lave forbudspolitik.

En aktiv og bevidst alkoholpolitik består af 2 halvdele: den ene er primært forebyggende og beskriver i hvilket omfang alkohol og arbejdsplads hører sammen, den anden halvdel sigter mod at håndtere problemdrikkeri og fastlægge hvilke hjælpeforanstaltninger man vil tilbyde sine medarbejdere. Der skal også være retningslinjer for hvordan man vil håndtere anonymitet, registrering af fravær ved behandling samt evt. misligholdelse af indgåede aftaler.

Del 1:

 • vi vil forpligtige os til at diskutere alkohol 1 gang årligt (i marts måned) da vi mener at åbenhed om emnet er det vigtigste. Til diskussionen inviteres alle i huset + EDB medarbejdere og pedeller.
 • Vi ønsker at videreføre den nuværende stil på vores arbejdsplads, dvs. at vores holdning er at det er uforeneligt med et seriøst arbejde at være påvirket af eller lugte af alkohol. Derfor bør indtagelse af alkohol ikke finde sted i arbejdstiden med ganske få undtagelser. Anledningerne til en lykønskningsskål i arbejdstiden skal begrænses til ganske særlige lejligheder. Ønsker man at hilse på sine kolleger over et lille glas i anden anledning er man velkommen til at markere begivenheden efter arbejdstiden.

Del 2:

 • Ved ”fornemmelse af ”at en kollega har problemer og efter grundig research ønsker vi at have mulighed for at kunne henvende os til en fra ledelsesgruppen. Ledelsesgruppen samarbejder og orienterer hinanden.
 • Ledelsesgruppen tager initiativ til en samtale og får her klarlagt problemet og dets omfang.

  1. fase: samtale, opmærksomhed, "vi ved det", registrering af arbejdsindsats.

  2. fase: valg mellem fyring eller hjælp. Hvis vedkommende vælger hjælp udformes en handlingsplan der fortæller hvad FO-Aarhus forventer at medarbejderen gør for at komme ud af misbruget og hvad FO-Aarhus tilbyder som hjælp moralsk og evt. økonomisk

 • Såfremt medarbejderen ikke følger planen og igen overtræder alkoholreglerne kan medarbejderen få en chance mere eller fyres. Her skal det tages hensyn til de nære kolleger.

  Nogle sager vil ende ved fase 1, nogle ved fase 2 og forhåbentlig få vil gå til fase 3. Hvor længe de enkelte faser varer afhænger af ledelsesgruppen og den enkelte…man må være indstillet på tilbagefald og lave aftaler om det.

  Ledelsesgruppen må desuden aftale med den enkelte om graden af åbenhed om problemet.

  3. fase: Der tages skridt til advarsel og evt. afskedigelse.

Mødelokaler

I Frederiksgade 78 C, st. er der 5 interne mødelokaler, som gratis kan bookes af lejere af kontorhoteller:
Mødelokale nr. 001 (4 personer)
Mødelokale nr. 002 (4 personer)
Mødelokale nr. 003 (8 personer)
Mødelokale nr. 004 (8 personer)
Mødelokale nr. 005 (12 personer)
Om aftenen kan mødelokale på 1. sal (= medarbejderkantine) nr. 101 bookes til møder (ca. 20 personer)
Kontakt FO-Aarhus' reception på 87 46 45 00 for at booke på forhånd.

I Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 8 er der ligeledes en række forskellige lokaler, som kan bookes til diverse arrangementer på lejebasis. Så går man ind på www.fo-aarhus.dk og videre til Lokalebooking og vælger et passende lokale (tallet i parentes bag lokalenummer angiver det antal personer, der er plads til i lokalet). Herefter bookes lokalet direkte fra hjemmesiden.

På ovenstående adresser er der trådløst netværk.

Der må gerne serveres mad, kaffe, te, rundstykker, kager og vand i mødelokalerne. Kontakt evt. projekt Housekeeper v/Robert Karlsen på perrobertkarlsen@gmail.com, hvis der ønskes tilbud på servering.

Opvarmning og el

Der er fjernvarme i bygningen. Hvis man f.eks. ikke kan få det varmt nok om vinteren, så kontakt pedellerne på tlf. 22 20 49 58.

Pedeller

FO-byen Øst's pedelteam har til huse i Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 8, niveau 0 = kælderen i lokale VA8-011. De træffes på tlf. 22 20 49 58 man.-tors. kl. 8-19.00 og fre. kl. 8-15.00.

Pedellerne står for udlevering af nøgler og alarmkoder.

Praktiske spørgsmål som f.eks. tilladelse til ophængning af skiltning/billeder, persienner mv., reparationer, varmeanlæg, defekte pærer/neonrør osv. rettes til pedellerne.

Post

Der er opsat 3 postkasser i bygningen:
En til projekt Springbræt Aarhus
En til Daghøjskolelinjen Potemkin Film
En til kontorhotellerne i stueetagen

P-pladser

Kontakt skoleleder Torben Dreier, hvis p-plads ønskes. Vi kan dog ikke love alle en plads, da vi har en lang venteliste.
Der patruljerer jævnligt p-vagter på pladserne, så det vil blive dyrt at holde der uden tilladelse.
Cykler må kun stilles i cykelstativerne ved bagdøren.

Rengøring

Lejer gør selv rent i sine lokaler.
Udlejer står for rengøring på fællesarealer og snerydning i gården.

Rygepolitik

Der må ikke ryges indendørs hverken kontorer, undervisningslokaler, frokostrum, fællesarealer m.v.

Det er tilladt at ryge på udendørs arealer i forbindelse med bygningerne. Benyt de dertil indrettede beholdere til skod.

Overtrædelse af rygeforbuddet vil medføre en advarsel og i gentagne tilfælde kan det betyde opsigelse af kontorlejemålet.

Samarbejdsaftaler

FO-Aarhus er medlem af f.eks. Aarhus Cityforening, Erhverv Aarhus, Østjysk Kompetencecenter, Dansk Oplysningsforbund (via sin landsorganisation Netop).
Desuden samarbejder FO-Aarhus med et utal af institutioner, foreninger, teatre, virksomheder, projekter. F.eks. Århus Produktionsskole, Århus Tekniske Skole, VUC, Musikhus Aarhus, Studenterhus Århus, Opgang 2’s Livsteater, Ældre Sagen, Århus Retshjælp osv.
På FO-Aarhus’ hjemmeside findes en beskrivelse over nuværende og tidl. projekter, som FO-Aarhus har og har haft.

Bankforbindelse: Nordea.
Forsikringer: Alm. Brand.

Støj

Musik/radio: Der må ikke spilles så højt, at det kan forstyrre undervisning/arbejde i andre lokaler. Der må heller ikke spilles for åbne vinduer. Det er forbudt at spille trommer i lokalerne.

Adfærden i kontorfællesskabet

 • Tal ikke til eller med nogen, der er mere end for eksempel 10 meter fra dig - råb ikke, men gå hen og prik vedkommende på skulderen.
 • Skal du fortælle om ferie eller andet privat, sker det i cafemiljøet - ikke på kanten af skrivebordet, hvor du forstyrrer andre.
 • Lad være med at hilse, når du går gennem storrumskontoret - du har allerede hilst i morges, og du forstyrrer alle de andre også.
 • Overvej dit fodtøj - brug sko med bløde såler, så I forstyrrer hinanden mindst muligt.
 • Fald ikke i hyggesnak ved arbejdspladsen - gå afsides, for eksempel i cafemiljøet, hvis det ikke kan vente til senere.
 • Træn dig selv i ny kommunikation og signaler - skab opmærksomhed ved at fange kollegaens blik og brug nik til at signalere, at det ok at forstyrre.
 • Brug headsettet fra telefonen til at signalere, at I vil forstyrres, når I har det på.
 • Er der alligevel nogen, der bryder reglerne for storrumskontorer - for eksempel kolleger fra andre afdelinger eller gæster - så vis dem venligt hen til cafeområdet, så de vænner sig til, at det er der, man snakker.

Telefoner

Lejere medbringer egne telefoner.

Daghøjskolen Gimles hovednummer er: 87 46 45 05.
FO-Aarhus' hovednummer er: 87 46 45 00.

Udsmykning/Skiltning

Hver lejer står selv for udsmykning af sine lokaler, men der skal tages hensyn til husets stil og standard. Lejerne må under ingen omstændigheder selv bruge tape eller søm og skruer på væggene. Pedellerne hjælper gerne med ophængning af billeder m.v.
Blomster og grønne planter anskaffes og passes af lejer selv.
Skiltning (udendørs og indendørs) aftales med skoleleder Torben Dreier. Ingen løse sedler må klistres op på døre eller vægge - heller ikke på yderdøren!!

Andet

Det er ikke tilladt at overnatte i bygningen.