Fredens Torv 3A

Ejendommen, der er opført i 1899 som et pakhus i røde teglsten, har store facadevinduer i stueplan og bærer præg af oprindeligt at være anvendt som pakhus med den charme, som det medfører. Ejendommen har trævinduer isat termo samt sadeltagskonstruktion pålagt skiffer.

Ejendommen entreres via pænt glasvindfang, hvorefter der via trappe og elevator er adgang til alle ejendommens etager.

Kælderen der har godt lysindfald og indeholder bl.a. køkken. De øvrige 5 etager er indrettet med en blanding af små og store lokaler. Ejendommen har lette skillevægge med hvidmalet glasvæv, troldtektlofter samt gulve belagt med tæpper.

Pakhuset blev renoveret ved en større ombygning i 1977, hvor der blev taget skyldigt hensyn til den eksisterende facade mod gårdrummet. Der er således kun indsat vinduer i eksisterende vindues- og porthuller.

Beboere gennem tiderne

  • 1993, 1. september - Teknisk Landsforbund overtager ejendommen.
  • 2001-2018 - Virksomheden Patrade A/S har i perioden lejet og beboet ejendommen.
  • 2018, 1. juni - Fonden Ryesgade 7 købte ejendommen og har lejet den ud til Daghøjskolen Gimle og FO-Aarhus.

Fredens Torv generelt

Fredens Torv er bundet sammen med Mindegade af flere 17-1800-tals købmandsgårde med store og velbevarede magasinbygninger og pakhuse, bl.a. Fredens Torv 3A og 3B. Fredens Torv 3B er et fredet magasin i 3 etager fra 1847 opført af brændevinsbrænder Søren Thomsen (1789-1857) og har grundmuret facade mod Fredens Torv og stadig synligt bindingsværk mod gården. Thomsen var ejer af jorden i området og af "Trods Katholm".

Fredens Torv og Fredensgade blev navngivet i 1850 i forventning om den fred, der skule afslutte krigen 1848-50.

Torvet og Fredensgade er det første eksempel på moderne byplanlægning i Aarhus, som ses på de rette linjer og de arkitekttegnede huse. Husene ligger som trukket efter en snor med de pudsede facaderne i samme afstand fra gaden. Det er en klassicistisk, moderne tankegang. Området og især torvet var dengang så eksklusivt, at byens spidser boede her.

Forklaring på "Trods Katholm"

Mindegades største ejendom var adelsgården "Trods Katholm" fra 1606 og den prægede hele Torvets ene side. Da bygningen Fredens Torv 1/Mindegade 4 blev solgt i 1956 fik den nye ejer deklareret retten til at bevare navnet "Trods Katholm", da det står i forbindelse med gårdens ældre historie. Gården blev oprindeligt bygget i 1606 og navnet optræder i Pontoppidans Atlas Tam IV pag.91.

Fredens Torv og Fredensgade blev disponeret af et interessent-selskab bestående af overretssagfører T.C. Dahl på Moesgaard, prokurator J.Chr. Hee og brændevinsbrænder Søren Thomsen. I 1850 fik de "frihed for bygningsafgift såvelsom for de af bygningerne og disse grunde gående kommuneafgifter" i 10 år.

I samarbejde med FO-Aarhus